Cel mikrofiltracji

Powszechnie uznawane jest, że bez względu na to co robimy , musimy regularnie wymieniać olej w sprzęcie-urządzeniach. Postępowanie to jest uważne za bardzo dobrą praktykę i szeroko zalecane przez producentów urządzeń. Jest to rodzaj powszechnej wiedzy , która utrudnia zrozumienie pojęcia mikrofiltracji . Powinniśmy być otwarci na nowe koncepcje i dostrzegać nowe możliwości oraz uwzględniać zachodzące zmiany w codziennej rzeczywistości.

Oleje ,woda lub inne surowce mineralne nie mogą być degradowane. Są one brudne lub zanieczyszczone. Poddane przetwarzaniu – oczyszczeniu- przyjmują postać „ jak nowe”. Należ stwierdzić że olej nie zużywają się ale rozkłada się ( wpływ temperatury) lub pogarsza się ich czystość (pojawiają się cząsteczki zabrudzeń w postaci wody , kwasów ,cząsteczki węgla , zabrudzeń niemetalicznych ,zabrudzeń metalicznych ) do tego stopnia , że zachodzi konieczność zastąpienia go nowym. Zainstalowane filtry mogą usunąć cząsteczki tylko do określonej wartości, więc wszystkie pozostałe pozostają w oleju a zatem i w układzie.

Tak więc kluczowym pytaniem jest , bez względu z jakim olejem i z jakimi aplikacjami mamy odczynienia , jak jest jego czystość . Czystość oleju ma zasadniczy wpływ na żywotność podzespołów gdzie olej krąży.

Koncepcja mikrofiltracji zaproponowanej przez KLEENOIL polega na wykonaniu czyszczenie UKŁADU oraz oleju w czasie pracy. Usuwa on brud na poziomie do 1µm jak również zabrudzenia w postaci wilgoci-wody. Założenia podstawowe (skład )dotyczące oleju pozostają bez zmian. System KLEENOIL wykonuje czyszczenie oleju w czasie pracy, ale co jest istotne to nie zachodzi potrzeby zmiany oleju.

Nowy olej dostarczany w nowych pojemnikach (beczkach ) nie jest tak czysty jak sobie wyobrażamy , i zawiera niemetaliczne i metaliczne cząsteczki w różnych ilościach.