Termoizolacja

APLIKACJA AERO-THERM®

AERO-THERM® to termoaktywna izolacja w postaci masy szpachlowej o konsystencji gotowej gładzi szpachlowej koloru białego, którą stosuje się od wewnątrz pomieszczeń. Aplikuje się jedynie warstwę o grubości 0,8 - 1 mm. Rozcieńcza się ją wodą. Warstwa jest paroprzepuszczalna. Przeznaczona do izolacji ścian, stropów, podłóg, ogrzewania podłogowego oraz innych powierzchni wewnętrznych.

1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed nakładaniem powłoki AERO-THERM® na ściany i sufit należy odpowiednio zabezpieczyć posadzki, wykładziny, grzejniki, itp. w taki sposób, jak w przypadku malowania. Najlepiej folią ochronną.

Przed aplikacją należy odpowiednio przygotować powierzchnię ściany. Powierzchnia musi być płaska, zwarta, czysta i odtłuszczona. Należy usunąć łuszczące się warstwy starej farby, tynku lub tapety oraz wypełnić wszystkie bruzdy i zagłębienia. Jeżeli na ścianie jest grzyb to należy go wcześniej usunąć. Zalecane jest umycia powierzchni przed zagruntowaniem.

ODNAWIANE POWIERZCHNIE. W przypadku ścian, które były już kilkakrotnie malowane należy sprawdzić przyczepność AERO-THERM®-u do podłoża nanosząc go na niewielką część ściany. Jeżeli podczas próby zeskrobania masa odchodzi od ściany wraz ze starą farbą, konieczne jest usunięcie starych powłok z całej powierzchni. Natomiast jeśli przy zeskrobywaniu stare powierzchnie farb zostają nieuszkodzone wystarczy tylko zagruntować całą powierzchnię przed naniesieniem AERO-THERM®. Następnie powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym aby zwiększyć jej przyczepność.

Przed nałożeniem powłoki AERO-THERM® powierzchnię należy zawsze zagruntować, aby poprawić przyczepność oraz ograniczyć ilość wilgoci, jaką ściana wchłonie z powłoki AERO-THERM®-u. Zagruntowanie powierzchni sprawia także, że proces wysychania AERO-THERM® jest bardziej stopniowy, dzięki czemu powłoka lepiej wiąże się z podłożem. Jako środek gruntujący polecany jest preparat AT-PENTRACE. Jest to najwyższej jakości grunt specjalnie opracowany jako podkład pod AERO-THERM®. Oprócz najwyższej jakości spośród innych gruntów dostępnych na rynku wyróżnia go duża przepuszczalność powietrza.

NOWE POWIERZCHNIE. Wszystkie powierzchnie powinny być gładkie, odtłuszczone i odkurzone oraz zagruntowane środkiem gruntującym np. AT-PENETRACE w celu polepszenia przyczepności i zminimalizowania wchłaniania wilgoci z masy do podłoża.

PŁYTY G-K I OSB. Przed nałożeniem termoizolacji powinny być zabezpieczone przed powstawaniem pęknięć na złączach za pomocą odpowiednich taśm. W przypadku konstrukcji nośnych do podłóg z OSB lub desek większe przerwy pomiędzy płytami lub deskami należy wypełnić, aby powierzchnia była jednolita, ewentualnie zagruntować, aby uniemożliwić wsiąkanie wody z termoizolacji do podłoża. Powłoka AERO-THERM® bardzo dobrze przylega do płyty OSB. Na podłogi, ściany i sufity wykonane z tej płyty AERO-THERM® może być nakładany bezpośrednio. Ze względu na możliwość powstania szczelin na złączeniach płyt (np. w wyniku pracy elementów konstrukcyjnych, do których zamocowano płyty), warto jest złączenia zabezpieczyć taśmą do płyt G-K. AERO-THERM® może także służyć jako warstwa wyrównująca dla płyt OSB mocowanych do ścian lub sufitów. Podobnie jak w przypadku powierzchni pokrytych tynkiem lub wykonanych z płyt G-K, przed naniesieniem powłoki AERO-THERM® powierzchnię należy zagruntować AT-PENTRACE. AERO-THERM ® można nanosić na tapety papierowe i zmywalne, okładziny, panele, terakoty, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB i G-K, drewno, pcv, metale, etc. – odpowiednio przygotowując podłoże. Prawidłowe przygotowanie powierzchni jest niezbędne do prawidłowego działania AERO-THERM®. Po wyschnięciu należy zagruntować powierzchnię gruntem AT-PENETRACE.

 

2. NAKŁADANIE AERO-THERM®

Powłokę AERO-THERM® można nanosić 3 sposobami: pacą zębatą, wałkiem malarskim lub natryskowo. Stopień rozcieńczenia wodą, a także wygląd powierzchni po naniesieniu powłoki, zależy od wybranego sposobu nakładania.

WYDAJNOŚĆ 1 litr = 1m2 Nakładanie pacą – 2 warstwy – 1 litr = 1m2 Nakładanie wałkiem malarskim – 2-3 warstwy – 1 litr = 1m2 Nakładanie natryskowe – 1 litr = 1m2

Aby osiągnąć powyższą wydajność należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi nakładania powłoki.

Nakładanie pacą zębatą. Powłoka nakładana pacą tworzy płaską powierzchnię przypominającą wyglądem gładź gipsową. Na powstałej w ten sposób powierzchni nie osadza się kurz. Powierzchnię taką można naprawiać bez pozostawiania śladów. AERO-THERM® rozcieńczać wodą w zależności od chłonności podłoża tak, aby materiał nie opadał i nie spływał. Ogólnie zaleca się rozcieńczenie w proporcji ok. 5 do 1, w zależności od chłonności powierzchni, na którą nanosimy powłokę. W przypadku bardzo dużej chłonności podłoża AERO-THERM® można rozrzedzać w jeszcze większym stopniu. Produkt wraz z wodą należy bardzo dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła niskoobrotowego z prędkością około 300 obrotów/minutę. W pierwszej kolejności rozprowadzamy masę przy pomocy pacy z zębami o wys. 6 mm, a następnie wygładzamy ją gładkim brzegiem pacy. W ten sposób nawet na nierównych ścianach powstaje zwarta, 1-milimetrowa warstwa powłoki. Czas schnięcia po naniesieniu wynosi ok. 12 godzin, w zależności od temperatury otoczenia i podłoża, a także od ilości wody użytej do rozcieńczenia. Po utwardzeniu pierwszej warstwy należy przeszlifować ją np. gąbką szlifierską, papierem ściernym (granulacja 240) lub pacą na mokro. Przed naniesieniem drugiej warstwy pierwszą warstwę należy zwilżyć wodą – dzięki temu woda zawarta w drugiej warstwie nie zostanie zbyt szybko wchłonięta przez wyschniętą warstwę pierwszą. Celem nakładania drugiej warstwy nie jest zwiększenie grubości powłoki, lecz wypełnienie otworów, nierówności i wad pierwszej warstwy. Po wyschnięciu drugiej warstwy należy ją również wyrównać papierem ściernym o ziarnistości 1000. Najlepiej stosować pacę do papieru ściernego z warstwą twardej gąbki. W zależności od potrzeb można zlikwidować ponownie ubytki i nierówności. Nigdy nie należy używać urządzeń do szlifowania płyt G-K.

PO NANIESIENIU NA ŚCIANĘ, SUFIT, WNĘKĘ OKIENNĄ LUB INNĄ POWIERZCHNIĘ , NALEŻY WYKONAĆ ZAKŁADKĘ O SZEROKOŚCI OD 20 DO 40 cm NA SĄSIEDNIĄ POWIERZCHNIĘ, ABY UNIKNĄĆ POWSTAWANIE MOSTKÓW TERMICZNYCH.

Nakładanie wałkiem malarskim. AERO-THERM® opracowano z myślą o nakładaniu pacą. Używanie do tego celu wałka malarskiego nie jest typową metodą. Należy używać wałka malarskiego wykonanego ze strukturalnej gumy piankowej. Nakładanie przy użyciu wałka zawsze pozostawia widoczną strukturę powierzchni. Poprawki pozostaną widoczne. Stopień rozcieńczenia zależy od tego, jaką strukturę chcemy uzyskać. Im więcej wody, tym struktura będzie bardziej płaska, zwarta i wyrównana. Przed naniesieniem drugiej lub trzeciej warstwy, poprzednią warstwę należy zwilżyć, aby nie wchłonęła ona wilgoci z nowej warstwy oraz aby zachować taką samą strukturę. Utworzenie powłoki o grubości 1 mm wymaga naniesienia 2 lub 3 warstw.

Nakładanie przy pomocy niskociśnieniowego agregatu natryskowego. Jest to sposób pozwalający w krótkim czasie pokryć duże powierzchnie. Jest wykorzystywany przy ocieplaniu np. hal przemysłowych i tym podobnych obiektów Faktura powierzchni osiągana tą metodą natryskową jest typowa dla tego typu technologii. W przypadku nakładania natryskowego zdecydowanie zalecamy skorzystanie z usług certyfikowanych wykonawców.

Aplikacja na podłogi. Podłoże musi być twarde i pozbawione nierówności, które wystawałyby ponad 1-milimetrową warstwę AERO-THERM®, tworząc w ten sposób mostki cieplne. Jeżeli podłoże jest nierówne i porowate, wówczas przed nałożeniem powłoki należy wyrównać je masą samopoziomującą. Należy stosować wyłącznie masy o odpowiedniej jakości, zapewniające elastyczność, trwałość i wytrzymałość zapobiegającą kurczeniu się masy, które mogłoby wpłynąć na właściwości termoizolacyjne powłoki AERO-THERM®. Pozostałe zalecenia jak wyżej. Narzędzia należy myć wodą. Również zaschnięty materiał na narzędziach można bez problemu umyć ciepłą wodą.

3. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POKRYTYCH AERO-THERM®

AERO-THERM® jest materiałem koloru białego. Powłokę można malować farbami, oklejać tapetami, obijać boazerią, na podłogach można układać panele, drewno, płytki bądź wykładziny. Termoizolacja nie traci właściwości nawet gdy jest zasłonięta innymi materiałami.

Farby wodne. Wykończenie powierzchni może zostać wykonane poprzez pomalowanie powierzchni AERO-THERM® farbami wodnymi lub akrylowymi (najbardziej zalecane).

Płytki ceramiczne. Przed układaniem płytek należy poczekać, aż powłoka AERO-THERM® wyschnie i stwardnieje. Następnie należy ją zagruntować, aby zmniejszyć jej chłonność, po czy można przystąpić do układania płytek.

4. TEMPERATURA STOSOWANIA I CZAS TWARDNIENIA

Zalecana temperatura powietrza i podłoża podczas nanoszenia powinna wynosić od +5 °C do +65 ° C. Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza i podłoża. Średni czas schnięcia wynosi 12 godzin. Wysoka wilgotność i niska temperatura może wydłużyć czas schnięcia. Deklarowane najlepsze właściwości termoizolacja uzyskuje po około 14 dniach od aplikacji (utwardzenie, schnięcie i obniżenie chłonności wody).

5. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Podczas transportu i przechowywania temperatura powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami. Gwarancja używalności wynosi 2 lata, pod warunkiem przechowywania w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Po otwarciu i rozcieńczeniu materiał należy zużyć w jak najkrótszym czasie. AERO-THERM® należy chronić przed zamarznięciem.

6. GDZIE NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA AERO-THERM®

AERO-THERM® jest przeznaczony do zastosowań wewnątrz budynku. Nie powinien być stosowany na zewnątrz i w innych miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.

Działa on z powodzeniem w kontakcie z parą wodną, więc nie ma przeszkód w stosowaniu go np. w łazienkach, natomiast w kontakcie ze strumieniem wody, wchłania ją i w okresie gdy jest mokry traci swoje właściwości izolacyjne. W miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą powłoka musi być zabezpieczona warstwą hydroizolacyjną.

Nie powinno się stosować AERO-THERM® na ścianach, na których osadzają się opary słonej wody. Słona woda sprawia, że AERO-THERM® nie przylega do ściany.

7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Produkt nie jest klasyfikowany ani oznaczany jako produkt niebezpieczny dla zdrowia.

Podczas pracy należy zapewnić odpowiednią wentylacją pomieszczenia. Należy stosować środki ochrony indywidualnej. W trakcie pracy nie jeść posiłków, nie pić i nie palić papierosów. Podczas natrysku i szlifowania zawsze należy używać masek ochronnych i okularów. W sytuacji przypadkowego dostania się produktu do oczu, należy obficie przepłukać je wodą. Po pracy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i nasmarować skórę odpowiednimi środkami regenerującymi

8. GOSPODARKA ODPADAMI

Opakowanie przed wyrzuceniem musi być całkowicie puste. Puste opakowania należy traktować jako odpady komunalne. Po odpowiednim oczyszczeniu opakowania mogą zostać poddane recyklingowi. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.