Chemia do betonu

Domieszki do betonu i zapraw
1   Plastyfikatory
    - Plastyfikator AM
2.  Superplastyfikatory
    -  Superplastyfikator  FM-D
    -  Superplastyfikator  FM-350
    -  Superplastyfikator  FM-2001
    -  Superplastyfikator  FM-140
    -  Superplastyfikator  FM-150
    -  Superplastyfikator  FM-570
    -  Superplastyfikator  FM-2
    -  Superplastyfikator  FM-4
3. Domieszki napowietrzające
    - Plastyfikator NK-2
    - Domieszka napowietrzająca  NK-3
    - Plastyfikator N0
4. Domieszki opóżniające
     - Opózniacz A
5.  Domieszki przyśpieszające
    -  Przyśpieszacz P
6. Domieszki uszczelniające
  -   AL-200
7. Domieszka do zapraw
   - Plastyfikator NOPZ
8.  Inne
  -   PB-10
  -   XL-TR
  -   Rk-01
  -   Anty-Air  AN
9.  Środki antyadhezyjne
   -  Andramix  AA- 3BIO

 

zastosowanie:
Produkt stosowany jest przy produkcji betonów towarowych, betonów dla potrzeb inżynierii komunikacyjnej. Zalecane dozowanie od 0,3-0,8 % na masę stosowanego cementu w betonie.
działanie:
 • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 5-12%;
 • zwiększenie plastyczności betonu przy stałym w/c;
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

 

zastosowanie:
Produkt stosowany jest przy produkcji betonów towarowych, betonów dla potrzeb inżynierii komunikacyjnej.
Ze względu na opóźnienie początku wiązania, zaleca się stosowanie tej domieszki w okresie podwyższonych temperatur.
Zalecane dozowanie od 0,4-2,0 % na masę stosowanego cementu w betonie. Jednakże w większości przypadków zalecane dozowanie wynosi 0,8-1,2 % na m.c. 
działanie:
 • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-20 % co w konsekwencji powoduje wzrost wytrzymałości betonu
 • zwiększenie płynności betonu przy stałym w/c
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.
zastosowanie:
Domieszka do produkcji betonów towarowych i betonów dla potrzeb inżynierii komunikacyjnej. Zalecane dozowanie od 0,4-2,0 % na masę stosowanego cementu w betonie. Jednakże w większości przypadków zalecane dozowanie wynosi 0,8-1,2 % na m.c.
działanie:
 • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-20%;
 • zwiększenie płynności betonu przy stałym w/c;
 • dzięki innowacyjnej budowie pozwala uzyskać bardzo długi czas wiązania
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka do produkcji betonów towarowych, betonów dla potrzeb inżynierii komunikacyjnej oraz wyrobów wibroprasowanych. Zalecane dozowanie od 0,8-2,5 % na masę stosowanego cementu w betonie.
działanie:
 • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-30%;
 • zwiększenie płynności betonu przy stałym w/c;
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka do produkcji betonów towarowych, inżynieri komunikacyjnej,  samozagęszczalnych  (SCC) oraz wysokiej wytrzymałości (HPC).
Zalecane dozowanie od 0,4-2% na masę stosowanego cementu w betonie. Jednakże w wiekszości przypadków zalecane dozowanie wynosi 0,7-1% na m.c.

działanie:
 • Zwiększenie płynności betonu przy stałym stosunku w/c
 • Zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-40%
 • Przy odpowiednio dobranym stosie okruchowym, zwiększa wodoszczelność
 • Przy odpowiednio zaprojektowanej mieszance betonowej pozwala uzyskać beton HPC oraz SCC
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka do produkcji betonów towarowych, inżynierii komunikacyjnej oraz wysokiej wytrzymałości. Zalecane dozowanie od 0,4-2,0 % na masę stosowanego cementu w betonie. Jednakże w większości przypadków zalecane dozowanie wynosi 0,6-1,5 % na m.c.
działanie:
 • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-40%;
 • zwiększenie płynności betonu przy stałym w/c;
 • przy odpowiednio zaprojektowanej mieszance betonowej pozwala uzyskać beton HPC oraz SCC.
 • dzięki innowacyjnej budowie pozwala uzyskać bardzo długi czas wiązania betonu
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka do produkcji betonów towarowych, samozagęszczalnych  (SCC) oraz wysokiej wytrzymałości (HPC).
działanie:
 • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-30%;
 • zwiększenie płynności betonu przy stałym stosunku w/c;
 • przy odpowiednio zaprojektowanej mieszance betonowej pozwala uzyskać beton HPC oraz SCC
 • dzięki innowacyjnej budowie pozwala uzyskać wydłużony czas wiązania betonu;
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka do produkcji betonów konwencjonalnych, samozagęszczalnych oraz samopoziomujących.
działanie:
Wariant I - beton konwencjonalny
Przy dozowaniu 0,4-0,6 % do masy cementu. W/C 0,4-0,45. Konsystencji 10-12 cm opadu stożka. Pozwala w zależności od rodzaju cementu na uzyskanie stałej konsystencji przez okres 90 min oraz wzrostu wytrzymałości w stosunku do próbki kontrolnej.

Wariant II - beton samozagęszczalny
Dozowanie 1,0-1,2 %. W/C 0,4-0,5. Rozpływ mierzony obróconym stożkiem Abramsa 60 cm +/-10 %. Uzyskuje się czas stałej płynności do około 120 min +/-10 %. Należy zaznaczyć, że uziarnienie max przy produkcji betonu samozagęszczalnego powinno wynosić do 22 mm frakcji 0-0,125 w 1 m3 betonu zaleca się stosować wliczając w to cement 400-600 kg.

Wariant III - beton samopoziomujący
Zalecane dozowanie 1,2-2 % do masy cementu. W/C około 0,45. Zmianę uziarnienia masy betonowej zaleca się poprzez zwiększenie w zależności od potrzeb frakcji pylastych od 0-0,125 (mikrokrzemionka, pyły, mielony węglan wapnia, mielony żużel).

Ogólne korzyści stosowania Superplastyfikatora FM-2:
 • utrzymanie stałej konsystencji masy betonowej do około 120 min +/-10 %
 • zmniejszenie ilości stosowanego cementu w związku z dużą redukcją dodawanej wody
 • przy wariancie II obniża się koszty budowy obiektów (brak wibrowania)
 • poprawa jakości betonu (gładkie powierzchnie, duża jednorodność, wzrost wodoszczelności i mrozoodporności)
 • podnosi się wczesną i końcową wytrzymałość w stosunku do betonów kontrolnych
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka zalecana przy produckji betonu prefabrykowanego, o szybkim przyroście wytrzymałości początkowej. Zalecane dozowanie 0,5-2,5 % do masy cementu.
działanie:
 • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-30 % co w konsekwencji powoduje wzrost wytrzymałości betonu;
 • zwiększenie płynności betonu przy stałym w/c;
 • powoduje przyrost wytrzymałości początkowych;
 • przy odpowiednio zaprojektowanej mieszance betonowej pozwala uzyskać beton HPC lub SCC;
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka do produkcji betonów wibroprasowanych, barwionych. Zalecane dozowanie domieszki Plastyfikator NK-2 mieści się w przedziale od 0,3-0,5% w stosunku do masy użytego cementu w mieszance betonowej.
działanie:
 • wprowadza powietrze;
 • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji o około 5%;
 • zwiększenie plastyczności betonu przy stałym stosunku w/c; 
 • Powoduje zmniejszenie wykwitów;
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka używana do produkcji betonów towarowych, inżynierii komunikacyjnej oraz wibroprasowanych. Zalecane dozowanie 0,2-0,4 % w stosunku do ilości użytego cementu.
 
działanie:
 • wprowadza powietrze;
 • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji o 5-12%;
 • zwiększenie plastyczności betonu przy stałym stosunku w/c;
 • charakterystyka rozkładu porów: L=0,08mm;

 • termin ważności:
  12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka przeznaczona do produkcji bloczków betonowych lub zapraw ze styropianem.
działanie:
Wprowadza powietrze.
Zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji o 5-12%.
Zwiększenie plastyczności betonu przy stałym stosunku w/c.
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

zastosowanie:
Domieszka używana przy produkcji betonów towarowych oraz inżynierii komunikacyjnej.

działanie:
Opóźnienie początku wiązania betonu w zależności od ilości dozowania od 3-24 h
 • 0,3-0,5 % od 3-5 h
 • 1 % 12 h
 • 2,2 % 24 h
Należy podkreślić, że funkcja opóźnienia zależy w znacznym stopniu od temperatury masy betonowej. Podane wartości dotyczą temp. betonu około 20°C.
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Domieszka używana przy produkcji betonów towarowych, inżynierii komunikacyjnej oraz wyrobów wibroprasowanych. Zalecane dozowanie 1-4 % na masę cementu w betonie.
działanie:
 • przyspieszenie twardnienia mas betonowych, zgodnie z PN-EN 934-2:2002;
 • zmniejszenie ilości wody zasobowej przy stałej konsystencji od 5 do 12%;
 • zwiększenie płynności betonu przy stałym w/c;
 • stosowanie w niskich temperaturach otoczenia przy temperaturze zarobu betonu od +5°C;
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Dodatek do produkcji betonów towarowych, betonów dla potrzeb inżynierii komunikacyjnej oraz posadzek przemysłowych (parkingów). Stosowany przy produkcji tynków i zapraw, uzupełnianiu ubytków w starym betonie. Zalecane dozowanie od 2-50% na masę cementu użytego w zaprawie lub mieszance betonowej.
działanie:
 • zwiększa plastyczność betonu przy stałym stosunku w/c;
 • zwiększenie odporności na czynniki chemiczne;
 • zwiększenie szczelności oraz mrozoodporności stwardniałego betonu i zapraw;
 • zwiększenie przyczepności na styku spoiwo/kruszywo;
 • zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i zginanie betonu;
 • zwiększenie podatności materiału, przez co zmniejszona jest ilość spękań;
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

zastosowanie:
Domieszka do produkcji zapraw cementowo-wapiennych.

działanie:
 •  
 • Opóźnienie wiązania cementu w zaprawie. Zalecane dozowanie od 0,5-2 % do masy użytego cementu. Opóźnienie od 24-36 h.
  termin ważności:
  12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Preparat używany jest do pielęgnacji świeżego betonu lub jako środek antyadhezyjny.
działanie:
Po rozprowadzeniu na powierzchni (pionowej bądź poziomej) świeżego betonu tworzy warstwę ograniczającą możliwość odparowywania wody.
Rozprowadzony na deskowaniu, zapobiega przywieraniu świeżego betonu do szalunku.
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
XL-TR jest uniwersalnym środkiem przeznaczonym do produkcji zapraw naprawczych w celu uzupeł nieniu ubytków w betonie, jako środek impregnujący oraz jako warstwa szczepna.
działanie:
Zwiększenie plastyczności zaprawy. Zwiększenie odporności na czynniki chemiczne. Zwiększenie szczelności oraz mrozoodporności zapraw. Zwiększenie przyczepności na styku spoiwo/kruszywo. Zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i zginanie zapraw naprawczych przez co zmniejszona jest ilość spękania.
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Reduktor konsystencji RK-01 jest stosowany w budownictwie do produkcji betonów i zapraw cementowych jako środek zmniejszający rozpływ betonu.
działanie:
Zmniejsza rozpływ betonu i zapraw cementowych.
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Produkt używany przy produkcji betonu jako środek odpieniający. 
działanie:
Zmniejsza napowietrzenie betonu. Dzięki czemu pozwala uzyskać gładką powierzchnię lica betonu. 
Może być również użyty do usuwania piany w zbiornikach na wodę recyklingową.
termin ważności:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

zastosowanie:
Środek antyadhezyjny.
działanie:
 •  
 • Zmniejszenie przyczepności betonu do szalunków drewnianych, metalowych oraz form przy produkcji betonów wibroprasowanych. Zaleca się stosowanie na oczyszczone powierzchnie metodą natryskową lub pędzlem.
  termin ważności:
  12 miesięcy od daty produkcji.