Wkłady filtracyjne Kleenoil, Kleenfuel

Wkłady filtracyjne działają w oparciu o ciągły proces mikrofiltracji oraz zasadę absorbcji oraz adsorbcji. Wewnątrz filtra znajdują się długie włókna celulozy przyciągające wodę oraz wszystkie zabrudzenia, które powstają w procesie spalania lub kondensacji. Filtr absorbuje je niczym gąbka, jednocześnie oddzielając duże cząsteczki oleju. Są one kierowane między ciasno zwiniętymi zwojami celulozy i trafiają z powrotem do układu.

W czasie, gdy olej przechodzi przez wkład, cząsteczki metali, węgla, krzemu itp. są od niego oddzielane i pozostają na powierzchni filtra. Zachodzi proces adsorbcji. Dzięki temu wkład jest w stanie usunąć np. wodę, czy zahamować wytwarzanie kwasów, które degradują zarówno olej, jak i poszczególne elementy układu, przyspieszając ich zużycie.

Odflitrowanie wody zachodzi na zasadzie jej kapilarnego wchłaniania do włókien masy celulozowej. Dzięki temu filtr Kleenoil jest w stanie usunąć cząstki zabrudzeń do 1 mikrona oraz aż 99,5% wody. Cząstki stałe są usuwane przy wykorzystaniu zasady chromatografii cieczowej. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zwiniętej masy celulozowej wkładu.

W trakcie oczyszczania, olej trafia do wnętrza filtra, jest gromadzony w komorze, a następnie zmuszony do jej opuszczenia, przemieszczając się między licznymi warstwami filtra. W trakcie procesu cząstki zabrudzeń są absorbowane przez osnowę, którą tworzą miliony włókien celulozowych.

W skład masy celulozowej wchodzą długie włókna, które nie były wcześniej przetwarzane. Chociaż krótkie włókna absorbują wodę, ciśnienie przepływającego oleju powoduje, zostanie ona uwolniona z powrotem do oleju. W przypadku mikrofiltracji retencja wody sięga 2,2 litra na kilogram masy - papieru.

Reasumując – materiał celulozowy, który jest używany przy produkcji filtra Kleenoil musi koniecznie być nowy. Nie może zawierać krótkich włókien pochodzących z recyklingu. Nie może również zawierać substancji chemicznych np. wybielacza optycznego, ponieważ mógłby on wpłynąć na zmianę właściwości substancji, które są dodawane do oleju.