System filtracji

Zanieczyszczenie – olej napędowy

Czy olej napędowy jest czysty?

Nie, nie jest!

 

Zanieczyszczenie oleju napędowego brudem, wodą i innymi osadami, może nastąpić na różnych etapach procesu produkcji i transportu.

  • Produkcja - każda operacja infekuje z zewnątrz zanieczyszczenia.

  • Luzem składowanie - ponad 26 dni składowania inicjuje reakcje chemiczne, które powodują dalsze zanieczyszczenia.

  • Transport - transfer do i z cysterny zwiększa zanieczyszczeniem.

  • Stacja paliwowa - większość firm transportowych przechowywuj własne paliwo luzem. W czasie składowania zwiększa się podatność na zabrudzenie.

  • Paliwo w zbiorniku - paliwo przeszło kilka transferów i magazynów. Na wszystkich tych etapach, brud
    i woda mogą zanieczyścić olej napędowy. To skażenie powinno zmniejszyć się w końcowym etapie. Ma to bardzo istotne znaczenie przy obecnie stosowanych układach paliwowych .

Dlaczego potrzebny jest system do oczyszczenia paliwa ?

Od momentu produkcji w rafinerii, olej napędowy przyciąga wodę w wyniku procesu jego dostawy
i kondensacji. Obecność wody w paliwie hamuje wydajność (sprawność) silnika oraz szybkie utlenianie jego elementów, co jest bezpośrednią przyczyną korozji. Naturalną konsekwencją jest uszkodzenie wtrysków silnika. Słabe właściwości paliwa, prowadzą do degradacji wtryskiwaczy oraz do hamowania efektywnego spalanie. W silnikach z systemem  Common Rail krąży niespalone paliwo, które przeszło przez intensywne źródła ciepła. Tam rozpoczął się łańcuch utleniania paliwa, które wraca do zbiornika powodując dalsze jego zabrudzenie. Ma to istotny wpływ na sprawność spalania i trwałość układu paliwowego.

Co daje lepsza sprawność spalania?

Stosując system filtru KleenFuel ograniczamy w znacznym stopniu zanieczyszczenie, które zostaną usunięte z oleju napędowego. To prowadzi do czystego paliwa, co powoduje lepsze spalanie i zmniejsza jego zużycie. 

Testy prowadzone GB z KleenFuel dały wyniki od 5% do 17% oszczędności paliwa
w zależności od warunków eksploatacji.

Dlaczego dodatkowy filtr?

Rodzi się pytanie po co stosować dodatkowy filtr KleenFuel? Standardowe filtry paliwowe w większości przypadków są instalowane na przewodzie ciśnieniowym i filtrują z dokładnością ok. 25 mikronów. Montowanie systemu filtra KleenFuel na przewodzie ciśnieniowym nie jest możliwe, ponieważ będzie to miało wpływ na system zarządzania silnikiem.

 

KleenFuel został zainstalowany w bezpiecznym punkcie układu paliwowego – na powrocie paliwa, gdzie może odbywać się filtracja oleju napędowego. Czyszcząc paliwo do 3 mikronów bezwzględnej (1 mikron względnej) i usuwając wodę, zmieniamy właściwości paliwa oraz wpływamy na czystość układu.