Zestawy hydrauliczne

Przy wyższych ciśnieniach lub większym przepływie oleju jest stosowana zestaw hydrauliczny Kleenoil. Urządzenie to jest umieszczone bezpośrednio przy obudowie filtra Kleenoil, dzięki czemu urządzenie może być używane pod ciśnieniem do 205 bar.