Zasada działania mikrofiltracji oleju

Błędem jest zakładanie, że olej pozostaje czysty przez długi czas, a jego wymiana jest w stanie usunąć wszystkie obecne w układzie zanieczyszczenia. Problem polega na tym, że podczas pracy układu hydraulicznego cząsteczki zanieczyszczeń działają ścierająco na układ powodując dalsze jego zanieczyszczanie co powoduje jego nieodwracalne uszkodzenia.

Głównymi substancjami (zabrudzeniami), które występują w układzie (w oleju) są zabrudzenia metaliczne (drobne awarie), zabrudzenia niemetaliczne np. krzemiany (kurz dostający się przez filtry powietrza) jak również woda .Występujące zabrudzenia w czasie pracy układu migrują po całym układzie.

Bardzo ważne, by dbać o czystość oleju hydraulicznego, ponieważ jest on integralnym elementem każdego układu tego typu i pełni w nim ważną rolę. Niestety, nie da się uniknąć dostawania się do niego zanieczyszczeń. Również wymiana nie jest w pełni skutecznym zabiegiem. Podczas zastępowania starego oleju nowym, duża część płynu pozostaje nadal wewnątrz układu. Zanieczyszczenia odkładają się w nim w formie zawiesiny i pozostają wewnątrz instalacji, gdy nalewany jest nowy olej.

Właśnie dlatego konieczne jest przeprowadzanie filtracji oleju. Dzięki niej możliwe jest pozbycie się np. wody, węgla oraz zabrudzeń niemetalicznych, a także metali, które są katalizatorami utleniania.

Mikrofiltracja oleju to proces polegający na oczyszczeniu substancji, wykorzystując do tego urządzenie filtrujące firmy KLEENOIL. Podczas filtracji zachodzi zjawisko absorbcji. Dzięki niemu usuwane są cząsteczki np. węgla i metali. Są one wyodrębniane z oleju i pozostają na powierzchni filtra. Długie włókna celulozy wchłaniają wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiając jedynie duże cząsteczki oleju, które ponownie trafiają do układu. W ten sposób możliwe jest usunięcie zanieczyszczeń stałych. Woda usuwana jest za pomocą wchłaniania kapilarnego do masy celulozowej. Wkład Kleenoil jest w stanie wychwycić cząsteczki mające objętość 1 mikrona oraz nawet 99,5% wody.

Przeprowadzając filtrację oleju można znacznie wydłużyć żywotność nie tylko substancji, ale także poszczególnych elementów układu.