Czynniki wpływające na czystość oleju

Każdy środek smarowy(olej) ulega starzeniu, głównie w wyniku utleniania. Czynnikami sprzyjającymi temu procesowi są: temperatura, obecność wody i metalicznych katalizatorów, czyli metali pochodzących ze zużycia. W konsekwencji dochodzi do powstawania szlamów, nagarów i laków.

Klasa czystości to kod liczbowy określający stopień czystości cieczy roboczej według obowiązujących norm. Klasa czystości odwzorowuje ilość cząstek zanieczyszczeń o określonych rozmiarach znajdujących się w zadanej objętości cieczy roboczej. Do najczęściej stosowanych norm do kodowania klasy czystości cieczy roboczych należą NAS 1638 oraz ISO 4406.

Najczęściej monitorowaniu podlegają oleje pracujące w układach hydraulicznych (np. prasy hydrauliczne, wtryskarki, ciężkie maszyny budowlane), turbinowych (układy smarowania łożysk, układy pomocnicze i regulacyjne), wysoko obciążonych przekładni przemysłowych, silników spalinowych pojazdów.

Sukcesywnie prowadzone analizy czystości oleju pozwalają na ocenę jego stanu pod kątem stopnia degradacji i zmian własności użytkowych oraz obecności zanieczyszczeń pochodzących z procesów zużyciowych jak i z otoczenia pracy maszyny.

Analizy olejowe dostarczają informacji o stanie maszyny i umożliwiają wczesne wykrycie zużytych podzespołów oraz części, przez co można skutecznie zapobiegać mogącym wystąpić awariom.