Ocena czystości oleju

Kiedy idziemy do lekarza na wizytę kontrolną, zazwyczaj pobierana jest krwi a analiza wyników pomaga lekarzowi określić jaki problem mamy ze zdrowiem.

Podobnie jest z olejem. Ze względu na fakt, że olej jest podstawowym czynnikiem w działaniu układu hydraulicznego , jego analiza pozwala dostrzec ewentualne problemy .

Analizę oleju wprowadzono w ciągu ostatnich 50 lat. Ma ona na celu określenie poziomu zabrudzenia oleju a przez to określenie zużycia i stanu ogólnego maszyn. Z pomocą analizy elementarnej lub spektroskopowej można określa rodzaj i ilość metali zanieczyszczających oraz rodzaj innych zanieczyszczeń w próbce. Prawidłowe określenie tych elementów może dać nam ocenę, jakiego rodzaju uszkodzenia, możemy się spodziewać w układzie hydraulicznym.

Zwykle elementy te są wyrażone w częściach na milion ( ppm ).

Analiza kombinacji metali występujących w używanym oleju w układzie hydraulicznym lub silniku pomoże określić elementy, które są w trakcie procesu degradacji (zużywania ). Wiedząc z jakiego rodzaju elementów pochodzi metal ( zabrudzenie ) mamy możliwość przewidzenie awarii lub szybsze przywrócenie sprawności systemu.

Znając warunki środowiska, w którym urządzenie pracuje możemy wyjaśnić przyczyny różnego poziomy zanieczyszczeń . Nadmierne stężenie pyłu i kurzu może doprowadzić do wystąpienia cząstek ściernych, które ostatecznie przyśpieszą zużywanie się elementów.

Metale zdefiniowane (określone ) w wyniku analizy występują z kilku powodów np. Molibden, Antymon i Bor - są wykorzystywane jako dodatki do określonych olejów. Magnez, Wapń i Bar - stosuje się jako detergenty i środki dyspergujące. Fosfor - jest stosowany jako dodatek do olejów, które pracują w ekstremalnych ciśnieniach. Razem Cynk i Fosforu mogą być stosowane jako dodatki przeciwzużyciowy

,Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) dążąc do ujednolicenia metody określenia poziomu zanieczyszczeń w oleju hydraulicznego opracowała normę ISO 4406.

ISO 4406 jest standardową międzynarodową normę, która nie tylko określa poziom zanieczyszczenia oleju hydraulicznego ale również określa wymagania poziomu czystości dla komponentów i systemów hydraulicznych.